Hofors väljer Svensk Medarbetarkraft

Hofors har valt att göra den årliga medarbetarundersökningen med Svensk Medarbetarkraft. Samarbetet är nu inne på sitt tredje år.