Vi förstärker

Svensk Medarbetarkraft förstärker med två nya seniora konsulter/partners. Catharina Short och Robert Gelmanovski är båda Esomar-certifierade undersökningskonsulter och båda har lång erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa undersökningar och konsultverksamhet i Sverige och internationellt. Catharina och Robert  kommer förutom löpande kundansvar också driva vår utveckling av tjänster inom verksamhets- och ledarutveckling.