Svensk Medarbetarkraft lanserar ledarutbildning

Bra ledarskap är en förutsättning för ett gott medarbetarskap.  Svensk Medarbetarkraft lanserar med start i oktober "Skapa Ledarkraft ", en 2-dagarsutbildning för chefer och ledare baserad på de insikter och lärdomar från åtta års medarbetarmätningar och organisationsutveckling. 

Utbildningen ges på plats hos kund och innehållet spikas i dialog med uppdragsgivaren. För mer information mejla dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig: