Medarbetarkrafts ledarskapsindex

Svensk Medarbetarkraft lanserar nu ett ledarindex baserat på vår ledarkraftsenkät. Genom att sätta fokus på hur chefer och ledare i organisationen ser på sin arbetssituation erbjuder vi, i kombination med en workshop kring ledarskapets förutsättningar och förbättringsåtgärder, ett enkelt sätt att förbättra organisationens förmåga och stärka medarbetarkraften. Om du är intresserad av hur vårt ledarindex kan hjälpa er organisation är du välkommen att kontakta oss på Svensk Medarbetarkraft.