Välkommen till Svensk Medarbetarkraft AB!

 

Vår undersökning Medarbetarkraft har nu använts i fler än 40 kommuner plus ett antal statliga myndigheter och företag. Vi stärker medarbetarkraften i din organisation genom ett antal verktyg för medarbetar- och ledarutveckling samt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser. 

Vår filosofi

Vi tror på den kraft som medarbetarna utgör i en organisation. För att göra verklighet av klyschan att " personalen är organisationens viktigaste resurs" tror vi att man målmedvetet behöver arbeta med både medarbetarskapet och ledarskapet. Att få ihop arbetsgivarens och arbetstagarens förväntansbilder.

En attraktiv arbetsplats för befintliga och framtida anställda skapas genom en arbetsmiljö som utvecklar och ger energi. En miljö med ett bra samtalsklimat där människor blir sedda, uppmärksammade och erkända för saker de gör bra, men också uppmuntrade att göra saker bättre när så behövs.

Vi hjälper organisationer att förbättra sin medarbetarkraft

Genom våra undersöknignar och tillhörande workshops får du en tydlig bild av hur medarbetarna ser på sin arbetsmiljö. Vi står för undersökningsdesign, insamling, analys och resultatrapport. Resultatet diskuteras sedan i en workshop där en möjlig åtgärdplan formuleras. I den fortsätta processen kan vi fungera som stöd inom exempelvis ledarutbildning, kommunikation och verksamhetsutveckling. 

Vi strävar efter att alltid arbeta i enlighet med våra kärnvärden:

  • Enkelhet
  • Tydlighet
  • Användbarhet

 

.

Hör av dig så tar vi kontakt