Om Svensk Medarbetarkraft AB

  Historik

  Bolaget startades 2000 under namnet Tricconec AB. I början av 2011 bytte bolaget namn till Svensk Medarbetarkraft AB och verksamheten breddas till att också innefatta ledar- och verksamhetsutveckling.

  Medarbetarundersökningar som ger resultat

  Sedan 2003 har vi samarbetat med över 40 kommuner och ett stort antal andra organisationer med vår undersökningsmodell som bas. Modellen går idag under namnet Medarbetarkraft. I början av 2011 lanserades vår nya ledarskapsundersökning Ledarkraft som syftar till att utveckla ledarskapet för att bygga större medarbetarkraft.

  Enkelhet och fokus på förbättringar

  Vår modell bygger på psykologisk forskning. Med ett enkelt undersökningsformat fås ett resultat som är inriktat på hur arbetsplatser och organisationer kan bli bättre. Ständiga förbättringar är ett värdeord vi byggt in i vår modell.

  Hör av dig så kontaktar vi dig!